Професійно-технічне училище №4

м.Бердичева

Цифрова лабораторія

Діяльність Цифрової Лабораторії спрямована на те, щоб впроваджувати інноваційні цифрові технології в освітній процес,
з’ясовувати, на якому етапі цифрового розвитку знаходиться училище.
Лабораторія діє відповідно до Положення про Цифрову Лабораторію ПТУ№4 м. Бердичева. Діяльність Лабораторії здійснюється на підставі плану.
Метою діяльності Лабораторії ПТУ №4 м. Бердичева є:
- забезпечити впровадження принципів державної політики розвитку цифрового суспільства, цифрової трансформації у сфері освіти і науки, доступності якісних освітніх послуг для громадян;
- забезпечити інформаційну відкритість та прозорость, діяльності училища;
- розвивати систему безперервної освіти та навчання протягом життя;
- створювати нормативну-правову основу з питань впровадження дистанційної та змішаної освіти в училищі.

Основні завдання Лабораторії:
проєктування, розроблення, впровадження навчального, методичного, наукового, організаційного, інформаційного, комунікативного забезпечення викладання навчальних предметів, професій за допомогою використання технологій  дистанційного навчання;  відбір, тестування та впровадження в освітній процес сучасного спеціалізованого програмного, технічного, апаратного забезпечення;  налагодження автоматизації освітніх процесів; розробка, апробація та впровадження дистанційних курсів навчальних предметів, професій.

Основні структурні напрями роботи:
технічної підтримки та адміністрування системи управління дистанційним та змішаним навчанням ;
пошуку, відбору, вивчення, тестувань, апробацій, впровадження цифрових технологій (автоматизація розкладів, журналів, звітності, послуг тощо);  розроблення, організація та впровадження навчального контенту; забезпечення прозорої відкритості та інформаційної діяльності ПТУ№4 м. Бердичева;  моніторингу та аналізу рівня цифровізації закладу, ефективності роботи системи управління дистанційним та змішаним навчанням; співпраці з іншими закладами освіти, установами, державними та
недержавними організаціями, фаховими асоціаціями, підприємствами, стейкхолдерами тощо.