Професійно-технічне училище №4

м.Бердичева

Токар; електрозварник ручного зварювання

 

На базі 11 класів, без ЗНО. Термін навчання 1.5 року

8211 Токар 3-го розряду

 

Знає:

- будову, правила підналагодження та перевірки на точність токарних верстатів;

- правила керування великогабаритними верстатами, які обслуговує разом з токарем більш високої кваліфікації;

- будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;

- будову та умови застосування плазмотрона;

- призначення та правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів середньої складності;

- систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) та  параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);

- геометрію і правила заточування різального інструменту, виготовленого з інструментальних сталей та з пластиною із твердих сплавів або керамічною; допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості;

- основні властивості матеріалів, які обробляє;

- електротехніку в межах кваліфікації.

 

Вміє:

- обробляти на універсальних токарних верстатах деталі за 8-11-м квалітетами (3-4-м класами точності) та складні деталі за 12-14-м квалітетами (5-7-м класами точності);

- обробляти деталі за 7-10-м квалітетами (2-3-м класами точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для оброблення визначених деталей або для виконання окремих операцій;

- виконувати токарну обробку тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм та з довжиною до 200 мм;

- виконувати токарні роботи методом суміщеного плазмово-механічного оброблення під керівництвом токаря більш високої кваліфікації;

- нарізати зовнішню і внутрішню однозахідну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем;

- нарізати різьби вихровими головками;

- керувати токарно-центровими верстатами з висотою центрів 2000 м та вище, з відстанню між центрами 10000 мм і більше;

- керувати токарно-центровими верстатами з висотою центрів до 800 мм, які мають більше трьох супортів під керівництвом токаря більш високої кваліфікації;

- виконувати необхідні розрахунки для одержання заданих конусних поверхонь;

- керувати піднімально-транспортним устаткуванням з підлоги;

- стропувати та ув’язувати вантажі для піднімання, переміщення, установлення та складування;

- виконувати токарну обробку заготовок зі слюди та мікалексу.

7212  Електрозварник ручного зварювання

 2-го розряду

Знає: 

-основи знань про будову і принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного і постійного струму, які застосовує в роботі; способи і основні прийоми прихвачування; основи знань про технологію та техніку виконання ручного дугового зварювання в нижньому і вертикальному положенні зварного шва; будову балонів; кольори і правила поводження з ними; основи знань про зварювання в захисному газі і правила забезпечення захисту швів під час зварювання; типи та позначення зварних швів на кресленнях; основні властивості електродів, які застосовує, та металу і сплавів, що зварює; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів, які застосовує; причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; будову пальників для зварювання електродом, який не плавиться, в захисному газі.

 

 

Вміє: 

- прихвачувати деталі, вироби і конструкції у всіх просторових положеннях зварного шва. Виконувати ручне дугове зварювання простих деталей в нижньому і вертикальному положенні зварного шва, наплавляти прості, невідповідальні деталі. Готувати вироби і вузли під зварювання і зачищати шви після зварювання. Забезпечувати захист шва при зварюванні в захисному газі. Нагрівати вироби і деталі перед зварюванням. Читати прості креслення.

 

 Загальнопрофесійні вимоги

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати інформаційні технології.