Професійно-технічне училище №4

м.Бердичева

Структура роботи цифрової лабораторії 

Поданєва Надія, методист

завідувач Цифрової лабораторії

- розробляє планування та пропонує структурні напрями її діяльності, керуючись основними завданнями та планами діяльності Лабораторії, кадровий склад за напрямами її діяльності, координаторів;

- організовує роботу Лабораторії відповідно до завдань та функцій, визначених у Положенні;  забезпечує взаємодію Лабораторії із іншими структурними підрозділами;

звітує у встановленому порядку про діяльність Лабораторії;

оприлюднює результати діяльності Лабораторії, на педчитаннях, конференціях, семінарах, офіційних сайтах тощо;  відповідає за дотримання правил трудового розпорядку, правил з охорони праці та протипожежної безпеки, безпеки життєдіяльності всіх співпрацівників Лабораторії.

Трембовецька Світлана, викладач інформаційних технологій 

адміністратор, координатор з технічної підтримки та адміністрування

адміністрування системи управління дистанційним та змішаним навчанням (корпоративна пошта, хмарні середовища, паролі, доступи, користувачі, налаштування, інтернет зв’язок тощо ); координатор з пошуку, відбору, вивчення, тестувань, апробацій, впровадження цифрових технологій; моніторинг та аналіз рівня цифровізації закладу, ефективності роботи системи управління дистанційним та змішаним навчанням (SELFIE, розробка критеріїв та індикаторів, опитування, формування звітів та пропозицій); 

Зволінський Олексій,
викладач спецдисциплін

координатор основних структурних напрямів роботи

координатор з  розроблення, організації та впровадження навчального контенту (дистанційних курсів, модулів з предметів, професій, підвищення рівня цифрової компетентності тощо);  з співпраці з іншими закладами освіти, установами, державними та недержавними організаціями, фаховими асоціаціями, підприємствами, стейкхолдерами тощо (обмін досвідом, участь у конференціях, залучення представників, налагодження зв'язків тощо)

Усач Алла,

провідний бібліотекар

координатор із забезпечення прозорої відкритості та інформаційної діяльності

координатор із забезпечення прозорої відкритості та інформаційної діяльності ПТУ№4 м. Бердичева  (забезпечення функціонування вебсайту, соціальних мереж, YouTube каналів, лендінгів, реклами, презентації закладу тощо).

Болонічева Ірина, викладач спецдисциплін

координатор основних структурних напрямів роботи

координатор з  розроблення, організації та впровадження навчального контенту (дистанційних курсів, модулів з предметів, професій, підвищення рівня цифрової компетентності тощо);  з співпраці з іншими закладами освіти, установами, державними та недержавними організаціями, фаховими асоціаціями, підприємствами, стейкхолдерами тощо (обмін досвідом, участь у конференціях, залучення представників, налагодження зв'язків тощо)

Бєлозьорова Валентина, викладач спецдисциплін

 координатор основних структурних напрямів роботи

координатор з  розроблення, організації та впровадження навчального контенту (дистанційних курсів, модулів з предметів, професій, підвищення рівня цифрової компетентності тощо);  з співпраці з іншими закладами освіти, установами, державними та недержавними організаціями, фаховими асоціаціями, підприємствами, стейкхолдерами тощо (обмін досвідом, участь у конференціях, залучення представників, налагодження зв'язків тощо)

Сидоржевська Марія,
викладач спецдисциплін

координатор основних структурних напрямів роботи

координатор з  розроблення, організації та впровадження навчального контенту (дистанційних курсів, модулів з предметів, професій, підвищення рівня цифрової компетентності тощо);  з співпраці з іншими закладами освіти, установами, державними та недержавними організаціями, фаховими асоціаціями, підприємствами, стейкхолдерами тощо (обмін досвідом, участь у конференціях, залучення представників, налагодження зв'язків тощо)

Чигрин Світлана,

викладач математики

координатор основних структурних напрямів роботи

координатор з  розроблення, організації та впровадження навчального контенту (дистанційних курсів, модулів з предметів, професій, підвищення рівня цифрової компетентності тощо);  з співпраці з іншими закладами освіти, установами, державними та недержавними організаціями, фаховими асоціаціями, підприємствами, стейкхолдерами тощо (обмін досвідом, участь у конференціях, залучення представників, налагодження зв'язків тощо)