Професійно-технічне училище №4

м.Бердичева

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

На базі 9 класів. Термін навчання 3 роки

7212 Електрогазозварник 3-го розряду

 

Завдання та обов'язки.

Виконує ручне дугове, плазмове, газове зварювання,  автоматичне  і  напівавтоматичне  зварювання  простих деталей та конструкцій вузлів з конструкційних сталей,  кольорових металів  і  сплавів  та  середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів із вуглецевих сталей у всіх положеннях шва, крім стельового. Виконує кисневе плазмове прямолінійне  і криволінійне  різання  в  різних  положеннях металів,  простих  і середньої складності деталей із вуглецевих  та  легованих  сталей, кольорових  металів і сплавів за розміткою вручну на переносних, стаціонарних і плазморізальних машинах у всіх положеннях  зварного шва. Виконує  ручне  кисневе різання і різання бензорізальними і гасорізальними апаратами на задані розміри з виділенням  відходів кольорових металів та зі зберіганням або вирізанням вузлів і частин машин.  Виконує ручне дугове повітряне стругання простих і середньої складності деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях. Наплавляє раковини та тріщини в деталях, вузлах і відливках середньої  складності. Виконує попереднє і супроводжувальне підігрівання під час зварювання деталей з додержанням заданого режиму. Читає креслення середньої складності деталей, вузлів і конструкцій.

Повинен знати:

будову електрозварювальних та плазморізальних машин, газозварювальної апаратури, автоматів, напівавтоматів та пдазмотрона, які обслуговує; вимоги до зварного шва та поверхонь після  повітряного стругання; способи підбирання марок електродів залежно  від  марок  сталей;  властивості і значення обмазок електродів; будову зварного шва;  способи їх випробування і види контролю; правила підготовки деталей і вузлів під  зварювання  та заварювання; правила підбирання режиму нагрівання металу залежно від марки металу та його товщини; причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання; основні технологічні прийоми зварювання і наплавлення деталей  із різних сталей, чавуну,  кольорових металів і сплавів,

режим різання  та  витрачання  газів   під   час   кисневого   та газоелектричного різання.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення професійної кваліфікації та стаж роботи за професією електрогазозварника 2 розряду - не менше 1 року.

7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го розряду

 

Завдання та обов'язки.

Виконує автоматичне і механізоване зварювання простих вузлів, деталей і конструкцій з вуглецевих і конструкційних сталей.  Виконує роботи з обслуговування установок для автоматичного електрошлакового зварювання та автоматів спеціальних конструкцій під час зварювання конструкцій під керівництвом електрозварника вищої кваліфікації. Прихвачує деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях напівавтоматами. Готує метал до зварювання. Наплавляє дефекти деталей і відливок. Зачищає деталі і вироби під автоматичне і механізоване зварювання. Установлює деталі та вироби в пристрої. Заправляє електродні дроти.
Читає прості креслення.

Повинен знати:

принцип дії електрозварювальних автоматів і напівавтоматів, які застосовує; основні відомості  про джерела живлення, які застосовує; види зварних з'єднань і швів; типи обробок і позначень зварних швів на кресленнях; правила підготовки металу до зварювання; основні властивості електродного дроту, який застосовує, флюсу, захисного газу та металів і сплавів, що зварює; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; основні знання про автоматичне і механізоване зварювання; причини виникнення деформації металів під час зварювання і способи її запобігання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.